Wystawienie na sprzedaż domu za długi

Chociaż większość osób licytacje komornicze kojarzy przede wszystkim z możliwością kupna pojazdu po obniżonej cenie, to jednak ten rodzaj sprzedaży publicznej umożliwia także nabycie sprzętu biurowego, maszyn budowlanych czy nawet nieruchomości. Do licytacji bankowej na ogół dochodzi w momencie, kiedy dłużnik przestaje spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Wówczas trzeba liczyć się z tym, że bank może nam zabrać dom lub mieszkanie.

Zdecydowana większość osób nabywa dzisiaj nieruchomości dzięki kredytom hipotecznym, które są dość chętnie przyznawane nam przez banki. Niestety nie wszyscy wiedzą, że w przypadku zaciągnięcia takiego kredytu, w księdze wieczystej nieruchomości to bank staje się wierzycielem hipotecznym. Taki zapis pozwala placówce bankowej dochodzić swoich praw.

Wystawienie na sprzedaż domu za długi to najczęściej proces dość długotrwały, ale rozpoczyna się dość niewinnie. Najczęściej w momencie kiedy nie zostanie zapłacona pierwsza rata przez dłużnika, bank rozpoczyna pierwszą część windykacji kredytu, którą jest monitoring telefoniczny. W przypadku braku płatności z dłużnikiem kontaktuje się więc pracownik określonego banku, który będzie chciał poznać powody braku płatności rat zaciągniętego kredytu.

W przypadku uiszczenia raty wszystko wraca do normy, jednak jeśli tak się nie stanie, wówczas bank może nam wysłać listowne wezwanie do zapłaty zaległości. Trzeba wiedzieć, że takie monity korespondencyjne są płatne, a ich ceny są ustalane indywidualnie przez bank. Kolejnym etapem jest wystawienie przez placówkę bankową tak zwanego bankowego tytułu egzekucyjnego. Gdy bank wciąż nie otrzyma płatności, wówczas jest ono przekierowywane do sądu rejonowego.

W momencie gdy bankowy tytuł egzekucyjny trafi do sądu, wyegzekwowanie należnych zaległości staje się zadaniem wyznaczonego komornika. Początkowo komornik wysyła jedynie pismo z wezwaniem do zapłaty długu, ale jednocześnie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. Kolejnym etapem jest już wystawienie na sprzedaż domu za długi i jego wylicytowanie.

Podczas licytacji komorniczej dom wystawiony na sprzedaż za długi może zostać kupiony za 3/4 ceny ustalonej przez komornika. Jeśli jednak nie znajdzie się kupiec, wówczas cena ta może zostać obniżona, a ponadto właścicielem domu wystawionego na sprzedaż może stać się bank.

Wystawienie na licytację komorniczą domu za długi jest jedną z najpoważniejszych konsekwencji zabezpieczenia kredytu własną nieruchomością. Taki proces najczęściej jest długotrwały, ponieważ może trwać od kilku miesięcy do nawet jednego roku. Procedura windykacyjna to duże koszty zarówno dla dłużnika, jak i dla banku.